Liikunta työhyvinvoinnin edistäjänä

Hyvä kunto ja liikunta vaikuttavat merkittävästi työkykyyn ja henkiseen hyvinvointiin. Liikunta-aktiivisuus ja fyysisen kunnon koheneminen on saumattomasti yhteydessä stressin vähentymiseen ja työkyvyn paranemiseen. Panostus työyhteisösi liikunnallisuuteen on siis panostus tulevaisuuden parempaan työ- ja toimintakykyyn sekä arjen jaksamiseen. Liikuntaharjoittelu on tehokkainta, ja kynnys sen aloittamiseen matalin, kun sitä toteutetaan yksilön lähtötaso ja vahvuudet huomioiden. Jo yhdelläkin liikunnallisella harjoitteella on merkitystä yksilön stressin- ja fyysisen rasituksen sietokyvyn kannalta.

Happy Healthy People at Work tarjoaa matalan kynnyksen TYHY-toimintaa

Työorganisaation jäsenet ponnistavat usein elämäntapojensa ja liikuntatottumuksiensa puolesta hyvin erilaisista lähtökohdista. Toisille omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on osa arkirutiinia, toiset taas tarvitsevat opastusta hyvinvointinsa kehittämisen tueksi. 

Happy Healthy People at Work -palvelu tarjoaa yksittäisen työntekijän lähtötason huomioivan työkalun oman hyvinvoinnin päämäärätietoiseen kehittämiseen. Huippu-asiantuntijoiden ohjeet ja vinkit voi helposti sisällyttää omaan arkeen, jolloin kynnys oman hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen madaltuu.

TYHY-päivä voi olla joka päivä

Happy Healthy People at Work -palvelu on kannustava työkalu työntekijöiden hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen. Mobiilisovelluksen avulla tavoitteiden asettaminen ja seuranta on helppoa ja vaivatonta. Käytännössä avaimet hyvinvoinnin parantamiseen löytyvät jokaisen työntekijän taskusta ja jokainen päivä voi olla TYHY-päivä.