Liikunta työhyvinvoinnin edistäjänä

Hyvä kunto ja liikunta vaikuttavat merkittävästi työkykyyn ja henkiseen hyvinvointiin. Liikunta-aktiivisuus ja fyysisen kunnon koheneminen on saumattomasti yhteydessä stressin vähentymiseen ja työkyvyn paranemiseen. Panostus työyhteisösi liikunnallisuuteen on siis panostus tulevaisuuteen, heijastuen takaisin valaisemaan ja tehostamaan koko työyhteisösi arkea. Liikuntaharjoittelu on tehokkainta, ja kynnys sen aloittamiseen matalin, kun sitä toteutetaan yksilön lähtötaso ja vahvuudet huomioiden. Jo yhdelläkin liikunnallisella harjoitteella on merkitystä yksilön stressin- ja fyysisen rasituksen sietokyvyn kannalta.

Happy Healthy People at Work tarjoaa matalan kynnyksen TYKY-toimintaa

Työorganisaation jäsenet ponnistavat usein elämäntapojensa ja liikuntatottumuksiensa puolesta hyvin erilaisista lähtökohdista. Toisille omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on osa arkirutiinia, toiset taas tarvitsevat opastusta hyvinvointinsa kehittämisen tueksi. Työkykyä ylläpitävän (TYKY) toiminnan suunnitteleminen organisaatiossa, kaikki työntekijät huomioon ottaen, saattaakin osoittautua haastavaksi tehtäväksi.

Happy Healthy People at Work -palvelu tarjoaa yksittäisen työntekijän lähtötason huomioivan työkalun TYKY-toimintaan ja oman hyvinvoinnin päämäärätietoiseen kehittämiseen. Palvelussa huippu-asiantuntijoiden ohjaus yhdistyy arkielämän askareisiin ja toiminnallisuuksiin, jolloin kynnys oman hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen madaltuu.

TYHY-päivä voi olla joka päivä

Happy Healthy People at Work -palvelu on kannustava työkalu työntekijöiden hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen. Mobiilisovelluksen avulla tavoitteiden asettaminen ja seuranta on helppoa ja vaivatonta. Käytännössä avaimet hyvinvoinnin kehittämiseen ja seurantaan löytyvät jokaisen työntekijän taskusta ja jokainen päivä voi olla TYHY-päivä.