Ikäihmiset liikkumaan digitaalisuutta hyödyntäen

8.11.2019

Ikäihmiset liikkumaan digitaalisuutta hyödyntäen

Digitaalinen työhyvinvointipalvelu, Liikunta, Asiakastarinat, Hyvinvointi

Päijät-Hämeessa vallitsee positiivinen ilmapiiri ikääntyneiden liikuntapalveluiden ja teknologian yhdistämisestä (1). Tämän vuoksi Suomen Urheiluopisto halusi keväällä lähteä ennakkoluulottomasti toteuttamaan uutta pilottia ikäihmisten parissa. Pilotin tavoitteeksi nousi uusien digitaalisuutta hyödyntävien palvelujen luominen Hollolan kunnan ikääntyneelle väestölle yhdessä Hollolan liikuntatoimen kanssa.

 

Jokaiselle jotakin

Ikäihmiset liikkumaan -pilotti aloitettiin toukokuulla kutsumalla Hollolan kunnan ikäihmisiä toimintakykymittauksiin. Mittauspäivän päätteeksi osallistujille tarjottiin mahdollisuus ottaa käyttöönsä Happy Healthy People –liikuntasovellus, joka tarjoaa nyt myös ikäihmisille suunniteltuja liikuntaohjelmia hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi osallistujille tarjottiin mahdollisuus ohjattuun liikuntaharjoitteluun kahdesti viikossa sekä koko porukalle järjestettiin 4 yhteistä tapaamista eri hyvinvointiteemojen ympärillä. Pilotin tavoitteena oli tarjota mahdollisimman kattavasti erilaisia vaihtoehtoja, jotta jokaiselle osallistujalle löytyisi varmasti itselle sopivin tapa lähteä pilottiin mukaan. 

Yhteistyön voimaa

”Ikäihmisten teema on tärkeä ja ajankohtainen, siksi halusimme lähteä rohkeasti kokeilemaan liikuntapilottia digitaalisella mausteella höystettynä. Saimme pilotista paljon tärkeää palautetta ja käyttökokemuksia digitaalisista palveluista ikäihmisillä. Pilotin onnistumisessa suuressa roolissa oli Hollolan kunnan oma aktiivinen ote sekä erityisesti hyvä yhteistyö yhdessä liikuntatoimen kanssa!” summaa Suomen Urheiluopiston projektikoordinaattori Milla Lähdeniemi.

 

4 kuukauden jälkeen 34 henkeä (62-82 -vuotiaita, 9 miestä ja 25 naista) osallistuivat loppumittauksiin. Pilotin vaikuttavuuden seurantaan mittareiksi valikoituivat puristusvoimamittaus, lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB) sekä UJACAS-haastattelukysely; kuinka ikäihmisen tavoitteet, toimintakyky, autonomia ja aktiivisuus toteutuvat heidän omassa elämässään. Kysely kuvaa ikääntyvän ihmisen aloitteellista toimintaa ja mittaa yksilön pyrkimystä aktiivisuuteen. Ryhmän keskiarvo nousi 217:stä pisteestä 221 pisteeseen (0-272 pistettä).


Ryhmään kuuluvien fyysinen suorituskyky oli SPPB-testillä mitattuna jo lähtötilanteessa hyvä. Silti 4 kuukauden aikana ryhmän fyysinen suorituskyky nousi, sillä ryhmän keskiarvo nousi 11.08 pisteestä 11.11 pisteeseen. Samoin puristusvoima-testin tulokset paranivat, sillä dominoivassa kädessä ryhmän keskiarvo nousi ikään suhteutetussa kuntoluokassa 3.8:sta 4.0:aan. Puristusvoimatuloksella on ennustearvoa eläkeiän toimintakykyyn sekä eliniän pituuteen.

Ikäihmiset liikkumaan -pilotti on osa Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa -hanketta, joka on Euroopan aluekehitysrahaston, Suomen rakennerahasto-ohjelmaan kuuluva, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 kuuluva hanke. Päijät-Hämeen liitto toimii rahoittavana viranomaisena. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda hyvinvointia- ja terveyttä edistäviä, käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja alueen väestölle digitaalisuutta hyödyntäen.


Lähteet:

(1)    Kukkonen, A. 2018. Ikääntyneiden liikuntapalvelujen tila Päijät-Hämeessä: Kyselytutkimus ikääntyneiden palvelujen kehittämiseksi.

 

« Takaisin

Kommentit 2 kpl

  • Kiitos mahdollisuudesta olla osallisena ko toimintamallissa. Innostus liikuntaan kasvoi.
    Sinikka Vilen
  • Olisin kysynyt mitenkä saisin nollattua tämän liikunta ohjelman , tuli aluksi repästyä vähän turhan suuret prosenttiluvut etu sivulle ja niiden ylittäminen on mahdotonta .
    Muuten kyseinen ohjelma on oikein hyvä ja sieltä löytyy monipuolisia ohjeita liikuntaan ainakin minulle ja niistä saa vaihtelua aamu jumppaan.
    Vastausta odotellen.
    Urpo Raunio