HHP ja Älykkäät liikkumispalvelut

30.7.2019

HHP ja Älykkäät liikkumispalvelut

Digitaalinen työhyvinvointipalvelu, Työhyvinvointi, Liikunta, Työelämä

Onko työpaikallanne herännyt kysymys siitä, kuinka pystyisitte yhdessä vaikuttamaan yrityksenne hiilijalanjälkeen?

Kahvihuoneisiin toivotaan maidon sijaan kauramaitoa, muovin lajittelupiste rakennettiin omatoimisesti ja parkkipaikkojen sijaan toivotaan työnantajan tukea julkisen liikenteen käyttöön. Työhyvinvoinnin strategioita suunnitellessa henkilöstön osallistaminen onkin suuressa roolissa, sillä mitä enemmän työntekijät ovat mukana suunnittelussa, sitä kiinnostuneempia he ovat toimimaan myös arjessa tavoitteiden mukaisesti (1). Happy Healthy Peoplen hiilipäästösäästö-toiminto voisi olla yksi helppo ja konkreettinen työkalu henkilöstön sitouttamiseen hiilineutraaliin ajatteluun. Uuden toiminnon myötä käyttäjä näkee konkreettisesti, kuinka työmatkaliikuntaa vaikuttaa hiilidioksipäästöihin.

Hiilipäästösäästö-laskurin myötä pystytään helposti järjestämään työpaikalla hiilipäästösäästö-talkoot tai vaikkapa tiimien välisen kilpailun siitä, mistä tiimistä löytyy eniten hiilipäästösäästäjiä. Asettakaa yhteinen tavoite, säästäkää luontoa yhdessä ja samalla henkilöstön fyysinen aktiivisuus kasvaa!

Kevään aikana testattiin Happy Healthy People -hyvinvointipalvelun soveltuvuutta työmatkaliikunnan motivointiin. Jo pienillä toimilla saatiin hyviä kokemuksia digitaalisen työkalun soveltuvuudesta ympäristöystävällisen työmatkaliikunnan edistäjänä ja positiivisten käyttäjäpalautteiden pohjalta potentiaalia on suurempaankin!

Matka- ja hiilijalanjälkitoiminto motivoi työmatkaliikuntaan ja lisää päivittäistä liikuntaa, joka puolestaan edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja koettua hyvinvointia. Hiilisäästölaskurin avulla konkretisoituu helposti valitun liikkumistavan vaikutus hiilipäästöihin suhteessa yksityisautoiluun. Palvelu antaa mahdollisuuden seurata työmatkaliikunnan määrää viikkotasolla sekä antaa tukea yksilön liikunnallisempaan ja fyysisesti aktiivisempaan arkeen.

Uudistuksen myötä sovellukseen merkittiin työmatkaliikuntaa 1453,4 kilometriä. Näillä kilometreillä liikkuisi Vierumäeltä Berliiniin asti! Yhteensä hiilidioksidipäästöjä säästettiin 221 kg CO2e verran, joka puolestaan vastaa yli 6200:n ruisleipäviipaleen hiilidioksidipäästöjä. Kokeilun aikana sovellukseen merkityt työmatkaliikunnat saatiin lähes kolminkertaistettua alkuvuoden merkintöihin (11.2 krt/vko määrä nousi 29.4 krt/vko).

Kokeilu oli osa Älykkäät liikkumispalvelut -hanketta, jossa Suomen Urheiluopisto ja Espoon kaupunki pyrkivät ratkaisemaan työmatkaliikkumiseen liittyviä ongelmia. Hanketta rahoitettiin Uudenmaan liiton ja Suomen Kasvukäytätäverkoston AIKO-rahoituksella.

Lähde: (1)   Manka, M. L., & Manka, M. (2016). Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro

  

« Takaisin

Kommentit 0 kpl