Liikunta madaltaa stressitasoa

11.9.2017

Liikunta madaltaa stressitasoa

Digitaalinen työhyvinvointipalvelu, Työhyvinvointi, Liikunta, Työelämä

Tällä viikolla moni työterveyden ja työhyvinvoinnin ammattilainen suuntaa Työterveyspäville, jossa monen muun alan tavoin yhtenä puhuttavana aiheena on digitalisaatio ja mobiilit ratkaisut työhyvinvointiin ja työterveyteen.

Tämän päivän Helsingin Sanomien välissä jaetusta Työterveys -julkaisusta löytyy Vierumäen työhyvinvoinnin asiantuntijan ja filosofian tohtorin Oili Kettusen haastattelu, jonka voit lukea kokonaisuudessaan täältä. Työterveys-julkaisun löydät myös Työterveyspäiviltä.

Oilin haastattelussa kerrotaan hänen väitöskirjansa keskeisimmät tulokset, jotka ovat olleet isossa roolissa Happy Healthy People at Work-palvelun tuotekehityksessä ja palvelumuotoilussa.

”– Väitöskirjatutkimuksessani kävi ilmi, että hyväkuntoisilla on matalampi stressitaso huonokuntoisiin verrattuna. Liikunta alentaa stressitasoa ja se vaikutti erityisen positiivisesti kaikkein stressaantuneimpien tutkimusryhmään.”

Tutkimuksessa todistettiin erityisesti se, että henkilöstön omaehtoisen liikunnan tukeminen kannattaa toteuttaa suunnitelmallisesti.

”Kettusen väitöskirjatutkimuksen interventioon osallistui reilut 300 henkilöä, joille järjestettiin muun muassa valmennusta sekä ohjattua ryhmäliikuntaa. Liikuntaryhmään kuuluneet työntekijät lisäsivät vuoden mittaisen tutkimuksen aikana selvästi liikunta-aktiivisuuttaan. Lähtötilanteeseen verrattuna he alkoivat liikkua keskimäärin tunnin enemmän per viikko. Samalla heidän fyysinen kuntonsa ja työkykynsä paranivat, stressioireet vähenivät ja henkiset voimavarat lisääntyivät.

– Pysyviä tuloksia saavutetaan vain pitkäjänteisyydellä. Työhyvinvoinnin eteen tehtävien toimenpiteiden tulee olla riittävän pitkäkestoisia, suunnitelmallisia ja tavoitteellisia, jotta ne tuottavat tulosta ja aikaansaavat muutoksia ihmisten elintavoissa. Yksittäisen tyky-päivien sijasta järkevämpää on satsata toimintaan, joka ylläpitää hyvää työkykyä ympäri vuoden, Kettunen painottaa.”

Työhyvinvointiin satsattavien eurojen määrää mietitään usein yrityksissä, maksaako investoidut eurot itsensä takaisin? Tärkeintä olisi kohdentaa liikuntaa tukevia euroja passivisille henkilöille, ja saada heidän tasolleen sopivia liikuntaa tukevia toimenpiteitä aikaan.

”Terveyttä edistävä toiminta on työnantajille lakisääteistä, mutta Oili Kettusen mukaan lakisääteisellä minimisatsauksella saadaan usein myös minimaalisia tuloksia. Sairauspoissaoloista ja pahimmassa tapauksessa työntekijöiden ennenaikaisista eläköitymisistä aiheutuvat kulut ovat työnantajille huomattavan kalliita. Siihen verrattuna työterveyttä ja -kykyä edistävä toiminta on varsin edullista.”

Happy Healthy People- palvelun tuotekehityksessä ajattelemme, että tärkein asiakas meille on työntekijä, joka ei vielä tiedä miten hänen tulisi liikkua oikein terveytensä kannalta. Jos saamme yhdenkin aiemmin passiivisen työntekijän liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi, olemme onnistuneet. 

Antoisaa työviikkoa ja työterveyspäiviä kaikille!

hhp.fi/kokeileilmaiseksi

Ella

« Takaisin

Kommentit 0 kpl