Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki
puh. 040 7381528, oili.kettunen@vierumaki.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ella Korhonen
Kakelantie 10, 19120 Vierumäki
Puh. 0505975726, ella.korhonen@vierumaki.fi

3. Rekisterin nimi

Happy Healthy People at Work-(työ) hyvinvoinnin mobiilipalvelun asiakasrekiseri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin ylläpito henkilötietolain 8§ nojalla. Henkilötietojen syöttö Happy Healthy People at Work rekisteriin alkukartoituksen toteuttamista, valmennusohjelman toteuttamista, tulosten analyysiä ja  jatkoseurantaa sekä yritysraportointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, syntymäaika, sukupuoli, paino, pituus, kehon painoindeksi (BMI), koettu stressitaso, koettu työkyky, liikunta-aktiivisuus, unen määrä, valmennusohjelman toteutuminen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöltä saatava tieto.Tulevaisuudessa mahdollista myös kuntotestin perusteella valmentajan syöttämä tieto tai aktiivisuusmittarista saatava tieto.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta henkilötasolla. Ainoastaan ryhmäraportti työnantajalle minimissään yli 10 henkilön ryhmistä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä/luovuteta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:
Ei Manuaalista aineistoa.

B. Atk:lla käsiteltävä tieto:
Aineisto on suojattu salasanalla ja pääsy aineistoon on Vierumäen administraattorilla. Alkukartoituksen perusteella henkilölle valikoituu tietty harjoitus/valmennusohjelma. Henkilö voi itse syöttää sovellukseen päivittäisen painon, unen määrän, omat liikunta/arkiliikunta suoritteet ja kerran viikossa viretilan/fiiliksen. Jatkossa henkilö voi asettaa omia tavoitteitaan ja valita harjoitusohjelman painotuksen esim. lihaskuntopainotteinen.

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilökohtaiset tietonsa. Pyyntö osoitetaan:
hhp@vierumaki.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus vaatia virheelliseten henkilötietojen korjaamista. Pyyntö osoitetaan:
hhp@vierumaki.fi. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjältä suoramarkkinointi, etämyynti, markkinointi- ja mielipidekyselyt. Henkilö antaa suostumuksellaan (ruksi kysymykseen) oikeiden antaa tietojansa anonyymisti työnantajalle menevää yhteisraporttia varten.