HHP Rekisteriseloste

Happy Healthy People

27.2.2019

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ismo Hämäläinen / Milla Lähdeniemi

Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki

 

3. Rekisterin nimi

Happy Healthy People- hyvinvoinnin mobiilipalvelun asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin ylläpito henkilötietolain 8§ nojalla. Henkilötietojen syöttö Happy Healthy People

rekisteriin alkukartoituksen toteuttamista, valmennusohjelman toteuttamista, tulosten analyysiä ja

jatkoseurantaa sekä yritysraportointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, syntymäaika, sukupuoli, paino, pituus, kehon painoindeksi (BMI), koettu stressitaso, koettu työkyky,

liikunta-aktiivisuus, unen määrä, valmennusohjelman toteutuminen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöltä saatava tieto. Tulevaisuudessa mahdollista myös kuntotestin perusteella valmentajan

syöttämä tieto tai aktiivisuusmittarista saatava tieto.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta henkilötasolla. Ainoastaan ryhmäraportti työnantajalle minimissään yli 10 henkilön

ryhmistä. Ryhmäraportissa näytetään ryhmän liikunta-aktiivisuuden kokonaiskertymää, käyttäjien

kokeman vireyden, stressin, ravitsemustottumusten ja koetun työkyvyn keskiarvoa ja muutosta

ryhmätasolla. Ryhmäraportista ei pysty päättelemään yksittäisen käyttäjän tietoja. Raporttityökalun

käyttöönotosta sovitaan palvelun tilaajan kanssa erikseen, raporttityökalu otetaan käyttöön vain, mikäli

tilaaja niin haluaa. Tilaaja itse päättää kuka yrityksessä saa käyttöönsä raporttityökalun. Jos tilaaja ei

halua ottaa raporttinäkymää käyttöön, käyttöoikeudet ovat ainoastaan palveluntarjoajalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä/luovuteta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:

Ei Manuaalista aineistoa.

B. Atk:lla käsiteltävä tieto:

Aineisto on suojattu salasanalla ja pääsy aineistoon on Palveluntarjoajalla, eli Vierumäen

administraattorilla.

Rekisterin tietoja säilytetään ICT- kumppanin Avenla Oy:n palvelimella. Kumppani täyttää EU:n

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Avenla Oy:n kanssa on tehty tietosuojasopimus.

Henkilötietojen Käsittelijä sitoutuu varmistamaan, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla

on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä

koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilökohtaiset tietonsa. Pyyntö osoitetaan:

hhp@vierumaki.fi . Tiedot toimitetaan henkilölle kuukauden sisään. Tietojen pyytäminen on

veloituksetonta kerran kalenterivuoden aikana.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja pyytää tietojen poistamista

Jokaisella käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamista. Lisäksi käyttäjällä on

oikeus pyytää tietojensa poistamista. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdassa kaksi mainittuun

osoitteeseen tai sähköisesti: hhp@vierumaki.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriä ei käytetä, myydä tai luovuteta markkinointikäyttöön tai Vierumäen ulkopuolisille kolmansille

osapuolille. Henkilö antaa suostumuksellaan (hyväksyessään palvelun käyttöehdot) oikeuden tietojansa

keräämisen anonyymisti yhteisraporttia varten. Lisäksi henkilö päättää itse haluaako antaa tietojaan

tutkimuskäyttöön. Tutkimukseen käytettävät tiedot käsitellään niin, etteivät ne ole enää henkilötietoa.