Rekisteriseloste

24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ella Korhonen
Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki
Puh. 0505975726, ella.korhonen@vierumaki.fi

3. Rekisterin nimi

Happy Healthy People- hyvinvoinnin mobiilipalvelun asiakasrekiseri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin ylläpito henkilötietolain 8§ nojalla. Henkilötietojen syöttö Happy Healthy People rekisteriin alkukartoituksen toteuttamista, valmennusohjelman toteuttamista, tulosten analyysiä ja jatkoseurantaa sekä yritysraportointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, syntymäaika, sukupuoli, paino, pituus, kehon painoindeksi (BMI), koettu stressitaso, koettu työkyky, liikunta-aktiivisuus, unen määrä, valmennusohjelman toteutuminen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöltä saatava tieto. Tulevaisuudessa mahdollista myös kuntotestin perusteella valmentajan syöttämä tieto tai aktiivisuusmittarista saatava tieto.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta henkilötasolla. Ainoastaan ryhmäraportti työnantajalle minimissään yli 10 henkilön ryhmistä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä/luovuteta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:
Ei Manuaalista aineistoa.
B. Atk:lla käsiteltävä tieto:
Aineisto on suojattu salasanalla ja pääsy aineistoon on Vierumäen administraattorilla. 

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilökohtaiset tietonsa. Pyyntö osoitetaan: 
hhp@vierumaki.fi . Tiedot toimitetaan henkilölle kuukauden sisään. Tietojen pyytäminen on veloituksetonta kerran kalenterivuoden aikana. 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja pyytää tietojen poistamista

Jokaisella käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamista. Lisäksi käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdassa kaksi mainittuun osoitteeseen tai sähköisesti: hhp@vierumaki.fi. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriä ei käytetä, myydä tai luovuteta markkinointikäyttöön tai Vierumäen ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Henkilö antaa suostumuksellaan (hyväksyessään palvelun käyttöehdot) oikeuden tietojansa keräämisen anonyymisti yhteisraporttia varten. Lisäksi henkilö päättää itse haluaako antaa tietojaan tutkimuskäyttöön. Tutkimukseen käytettävät tiedot käsitellään niin, etteivät ne ole enää henkilötietoa.