Käyttöehdot 

Happy Healthy People 


Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Happy Healthy People -palveluun (Myöhemmin Hhp -palvelu), jonka Internet-sivusto on osoitteessa http://www.hhp.fi . Palvelua voidaan käyttää internet sivun lisäksi saman nimisen sovelluksen kautta. Happy Healthy People -palvelun omistaa Vierumäki Country Club (Palveluntarjoaja).

Hhp -palvelu koostuu Vierumäen Suomen urheiluopiston tuottamasta sisällöistä. Palvelun kautta voidaan käyttää sekä maksuttomia, että maksullisia palveluja. Tässä sopimuksessa ”palvelulla” tarkoitetaan molempia palvelukokonaisuuksia. Hhp -palvelu on tarkoitettu hyvinvointimateriaalin ja valmennusohjelmien jakamiseen sekä harjoituspäiväkirjan täyttämiseen. Lisäksi palvelussa on työkaluja viestintään, sekä tietojen keräämiseen yhteenvetoraportteja varten (esimiesnäkymä sekä valmentajatyökalu).

Tilaajan ja Käyttäjän on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi sekä sitouduttava toimimaan niiden mukaisesti tilaamisen ja rekisteröitymisen yhteydessä. Palvelun käyttö ei ole mahdollista, jos käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja.


Hhp -palvelussa on seuraavat roolit:

Käyttäjä: Käyttäjä on henkilö, joka on rekisteröitynyt palveluun ja hyväksynyt nämä käyttöehdot. Käyttäjä toimii joko Tilaajan/Ylläpitäjän, Käyttäjän tai Personal trainerin roolissa.

Tilaaja/ylläpitäjä: yrityksen esimies tai HR-henkilö, joka saa erikseen sovittaessa laajennetut käyttöoikeudet palveluun. Ylläpitäjä voi tarkastella joukkueensa kuuluvista käyttäjistä kerättyä ja tallennettua tietoa ryhmätasolla. Lisäksi Ylläpitäjät voivat luoda joukkueelleen alajoukkueita tai ryhmiä lisenssinsä sallimissa rajoissa.

Palvelun käyttöönottovaiheessa ryhmälle annetaan tiedoksi, onko heidän ryhmässä käytössä laajennetut oikeudet HR-näkymään. HR-näkymästä ylläpitäjän on mahdollista nähdä yhteenvetoa oman yrityksen ryhmien kirjatuista suorituksista. Suorituksilla tarkoitetaan palveluun kirjattuja harjoituksia, ravinto-, uni- ja stressivinkkejä. Lisäksi ylläpitäjä saa yhteenvedon alku- ja loppukyselyyn kirjatuista tiedoista ryhmäraporttina. Ylläpitäjä saa palveluun kertyvän datan niin, ettei datan lähdettä pystytä identifioimaan, eivätkä tiedot enää ole henkilötietoja. Alle 10 hengen ryhmistä ei anneta ryhmäraporttia. Palveluntarjoaja hoitaa kaiken yhteydenpidon ja laskutukseen liittyvät asiat tilaajan kautta

 PT: Personal trainer, eli henkilökohtainen valmentaja on käyttäjä, joka näkee oman joukkueensa käyttäjien palveluun merkitsemät tiedot ja pystyy muokkaamaan käyttäjän tai ylläpitäjän harjoitusohjelmia, Personal trainer-palvelusta ja oikeuksista sovitaan aina erikseen Käyttäjän ja Personal trainerin kanssa.

Administrator: palveluntarjoajan ylläpitäjä, jolla on palveluun kaikki käyttöoikeudet. Administrator oikeudet ovat palvelun omistajalla Vierumäki Country Club Oy:llä HHP palvelusta vastaavalla henkilöllä, sekä palvelun teknisestä toteutuksesta vastaavalla Avenla Oy:llä.


Palvelun tilaaminen ja maksaminen

Hhp-palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun tilauksen yhteydessä ilmoitetun maksun suorittamista. Palvelu on tilauksen jälkeen heti käytettävissä. Palvelu aktivoidaan sopimuksen mukaan. Palveluntarjoaja voi muuttaa palvelun hintaa tai hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksullisen palvelun maksuttomaksi tai päinvastoin. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi muuttaa hintaa tai hinnoitteluperustetta kesken sopimuskauden. Voimassa oleva hinnasto saatavilla palveluntarjoajalta.


Laskutus

Laskutuserät määräytyvät käyttäjätunnusmäärien ja palvelusopimuksen kokonaiskeston perusteella. Laskutuksesta sovitaan sopimuksentekohetkellä.


Palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen

Käyttääksesi Hhp-palvelua sinun on ilmoitettava rekisteröintikaavakkeessa ajanmukaiset ja paikkansapitävät henkilötietosi sekä huoltajaa koskevat yhteystiedot, mikäli olet alle 18-vuotias. Lisäksi sitoudut sivuston Käyttäjänä päivittämään käyttäjäprofiiliisi uusimmat ja ajanmukaiset tiedot itsestäsi. Palveluntarjoaja voi evätä sinulta pääsyn sivustolle, mikäli käyttäjäprofiilistasi löytyy epätodenmukaisia tietoja. Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä. Palveluntarjoaja käsittelee annettuja henkilötietoja henkilötietolain mukaisessa rekisteriselosteessa mainitulla tavalla. Tietoja käytetään Hhp– palvelun jäsenenä toimimisen mahdollistamiseksi, palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakastiedottamiseen ja mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseen.

Palveluntarjoaja kerää henkilötiedot suoraan Käyttäjältä. Kaikki palvelussa kerättävä tai syötettävä henkilötieto on käyttäjäkohtaista. Käyttäjästä kerättyjä tai syötettyä tietoja pääsevät näkemään hänen itsensä lisäksi Käyttäjän Personal traineriksi nimetty henkilö. Lisäksi Käyttäjän tietoa kerätään anonyymisti ryhmäyhteenvetoihin. Ryhmäraportteja voi tarkastella ryhmän ylläpitäjän toimesta. Käyttäjä saa tietää Ylläpitäjien nimet Tilaajalta tai Palveluntarjoajalta.

Ryhmäyhteenvedot kerätään esimiesnäkymään (hhp.fi/manager) ja käyttöoikeudet näkymään annetaan sovituille Ylläpitäjille sekä Personal Trainereille. Käyttäjään liittyvää tieto kerätään Käyttäjältä itseltään (profiili ja harjoituspäiväkirja). Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojen keräämiseen ja näiden ehtojen mukaiseen käyttämiseen rekisteröityessään palvelun Käyttäjäksi. Kun Käyttäjä poistetaan tai hän itse poistuu joukkueen lisenssistä, eivät Käyttäjiksi rekisteröidyt Ylläpitäjät enää voi nähdä hänestä kerättyä tietoa osana yhteenvetoraportteja. Käyttäjää koskevat tiedot säilyvät tällöin rekisterissä, mutta niitä ei käytetä. Kun Käyttäjä liitetään uuteen joukkueeseen, sen joukkueen Käyttäjiksi rekisteröidyt Ylläpitäjät näkevät hänestä kerätyn tiedon. Käyttäjällä on aina oikeus kieltää tietojensa siirtäminen joukkueen vaihdon yhteydessä ja saada poistetuksi rekisteristä häntä koskevat merkinnät ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle kirjallisesti. Alle 18-vuotiaan Käyttäjän palveluun rekisteröitymisen yhteydessä hänen huoltajansa antaa suostumuksensa näiden ehtojen mukaiseen henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen. Huoltajalla on oikeus saada tutustuttavakseen alaikäisen käyttäjän rekisteriin merkityt henkilöä koskevat tiedot ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle kirjallisesti. Alaikäisen Käyttäjän huoltajalla on samat oikeudet henkilöä koskevien tietojen siirron kiellon ja rekisteristä poiston suhteen kuin mitä Käyttäjällä.


Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun Tilaaja/Käyttäjä on tilauksen tai rekisteröinnin yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot ja rekisteröitymisellään vahvistanut tämän sopimuksen syntymisen.


Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Kuukausittaista lisenssiä vastaan Tilaaja ja Käyttäjät ovat oikeutettuja käyttämään kaikkia Hhp-palvelussa olevia toimintoja. Tilaaja huolehtii ja vastaa kaikilta osin oman lisenssinsä oikeuttamien käyttäjäoikeuksien hallinnoinnista ja käyttäjätunnuksien luovuttamisesta.

Hhp-palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka Palveluntarjoaja myöntää, kun Käyttäjä on tehnyt palvelusopimuksen palveluntarjoajan kanssa. Kukin Käyttäjän saa käyttöoikeudet sähköpostitse. Käyttäjällä on vastuu käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä siten, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle välittömästi, jos hän epäilee, että hänen salasanansa on ilman hänen suostumustaan joutunut kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Hhp-palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa myös kaikesta Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille toimittamastaan aineistosta. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän toimittama aineisto ei loukkaa tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Hhp-palvelua lakien, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Hhp–palvelun sisältämä aineisto on tekijänoikeuslailla ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua. Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavoin loukata näitä oikeuksia. Hhp-palveluun ei saa lähettää pornograafista, moraalitonta, väärää tietoa välittävää, rikollista, rasistista yms. materiaalia. Materiaalilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Hhp-palveluun tallennettavia tai siellä jaettavia tiedostoja ja tietoja (kuvatiedostot ja mahdolliset muut tiedostot sekä käyttäjien lähettämät tekstit). Käyttäjä ei saa Hhp-palvelun kautta jakaa kuva- taikka muita tiedostoja, tai kirjoittaa palveluun tekstiä siten, että tämä loukkaa muita henkilöitä.

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksillaan tehdyistä väärinkäytöksistä ja/tai laittomuuksista henkilökohtaisesti. Materiaalia joka on peräisin Hhp–palvelusta, ei saa edelleen luovuttaa, levittää, jakaa tai siirtää mihinkään muuhun palveluun/järjestelmään eikä mitenkään hyödyntää palvelun sisältöjä kaupalliseen tarkoitukseen.


Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Hhp-palvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Hhp-palvelua, sen koko sisältöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa, sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti ja siitä erikseen ilmoittamatta peruuttaa Käyttäjän salasana ja käyttäjätunnus, sekä Käyttäjän rekisteröinti.

Palveluntarjoajalla on harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, olla julkaisematta tai poistaa sopimattomaksi katsomansa materiaali: kuva- ja muut tiedostot sekä käyttäjien kirjoittamat tekstit, jotka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan ovat lain tai hyvän tavan vastaisia, vahingollisia tai haitallisia Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmansille tahoille. Sama koskee sisältöjä, jotka Palveluntarjoaja katsoo harhaanjohtaviksi, loukkaaviksi, asiaankuulumattomiksi tai muuten käyttöehtojen vastaisiksi. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa laiton tai käyttöehtojen vastainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muuten näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä palvelusta ja Käyttäjää kuulematta estää hänen pääsynsä Hhp-palvelun käyttäjäksi. Palveluntarjoajalla on myös oikeus vaatia Käyttäjää vaihtamaan salasana, jos palveluntarjoaja epäilee, että Käyttäjän salasana ei ole enää luotettavissa tai oikeissa käsissä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Käyttäjän Hhp-palvelussa julkaisemia sisältöjä, jos palveluntarjoaja katsoo, että ne ovat harhaanjohtavia, loukkaavia, sisältävät asiaankuulumatonta aineistoa tai ovat muuten näiden käyttöehtojen vastaisia. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy palveluun, jos se on Hhp-palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole käyttänyt palvelua kahteentoista (12) kuukauteen, Palveluntarjoaja voi halutessaan peruuttaa Käyttäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan rekisteröityä uudelleen palveluun. Käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa ei poisteta automaattisesti käyttöoikeuden päättyessä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuun rajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan, kuin niillä on merkitystä.


Vastuut

Materiaalin lisääminen palveluun tapahtuu Palveluntarjoajan ja Personal trainerin toimesta ja vastuu materiaalin sisällöstä on lisääjällä. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä.

Käyttäjä tekee kaikki fyysiset harjoitukset omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Käyttäjän palveluun tallentamista teksteistä, kuvista, kuvien aitoudesta tai muista kuviin liittyvistä asioista eikä siitä, onko Käyttäjällä laillinen oikeus levittää kuvia. Sama koskee kaikkea muutakin Käyttäjän palveluun lähettämää tai siellä jakamaa tietoa tai tiedostoa tai Käyttäjän kirjoittamaa viestiä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän kolmansilta osapuolilta Hhp-palvelun kautta saamista tiedoista tai tällaisten tietojen tekijänoikeuksista tai hyvää tapaa taikka lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei korvaa Käyttäjän eikä kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. Palveluntarjoaja pyrkii takaamaan Hhp-palvelun häiriöttömän toiminnan. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta taikka palvelun muuttamisesta, lopettamisesta tai sisällöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjille eikä kolmansille korvausvelvollinen mistään Hhp-palvelun toimintaan liittyvästä seikasta.

Käyttäjä on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan kaikki vahingot, niin välittömät kuin välilliset, jotka ovat aiheutuneet näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta tai käyttöehtojen määräysten laiminlyömisestä.


Käyttöehtojen muutokset ja velvoitteiden siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Hhp-palvelun käyttöehtoja. Päivitetyt ja voimassaolevat käyttöehdot ovat Käyttäjien nähtävissä Hhp-palvelun Internet-sivuilla. Muutokset tulevat voimaan heti. Mikäli Käyttäjä jatkaa Hhp-palvelun käyttöä käyttöehtojen muutosten jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot. Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 24.5.2018. Vierumäki seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön, sekä viranomaisohjeiden muutoksia, sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Käyttäjien järjestelmään lähettämät tekstit ja kuvat sekä kaikki Hhp-palvelun käyttämiseen liittyvät tiedot ja käyttäjätiedot kolmannelle osapuolelle siitä etukäteen Käyttäjälle ilmoittamatta. Kolmannen osapuolen on kuitenkin tällöin sitouduttava voimassa oleviin käyttöehtoihin, jolloin kolmannesta osapuolesta tulee näiden käyttöehtojen tarkoittama Palveluntarjoaja. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttaan. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.


Ilmoitukset

Käyttäjän tulee lähettää kaikki tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset osoitteella: Suomen Urheiluopisto, Happy Healthy People; Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki tai hhp@vierumaki.fi. Palveluntarjoaja voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Käyttäjän viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muutoin kirjallisesti. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Hhp–palvelun verkkosivuilla.


Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Palveluntarjoajasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan noudattamasta näitä käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.


Erimielisyydet ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan kaikilta osin ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Kaikki Hhp -palveluun ja sen käyttöön ja käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan Lahdessa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.


Privacy policy

Hhp -palvelun sisällön käyttöä voidaan seurata mm. siirtämällä asiakkaan tietokoneelle ajoittain ns. evästeitä ("cookies"). Seurannan tarkoituksena on kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Hhp -palvelua käytetään. Tietojen avulla Hhp -palvelua kehitetään edelleen asiakkaita paremmin palvelevaksi. Lisäksi tietoja hyödynnetään kävijämäärien seurannassa. Kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä asiakasta.

Seurannan lisäksi Käyttäjästä voidaan tallentaa istuntotason (session) tietoja. Istuntotason tiedot tallennetaan palvelimelle ja poistetaan Käyttäjän kirjauduttua järjestelmästä ulos tai automaattisen roskienkeruun toimesta tietyn määräajan täyttyessä. Istuntotason tiedoilla mahdollistetaan mm. Hhp-palveluun kirjautuminen. Palveluntarjoaja suojaa kaikki Hhp-palveluun tuodut henkilötiedot järjestelmän ylläpitäjän kirjautumislaitteen henkilökohtaisella salasanalla ja järjestelmän salasanalla joka vaihdetaan tasaisin väliajoin. Lisäksi sähköpostiosoitteita säilytetään sellaisessa muodossa, ettei niitä voida kerätä automatisoidusti roskapostituskäyttöön.


Palveluntarjoajan yhteystiedot 

Vierumäki Country Club Oy,

Happy Healthy People- hyvinvoinnin mobiilipalvelu

Jukka Tiikkaja / Milla Lähdeniemi

Kaskelantie 10

19120 Vierumäki

Y-tunnus: 0202512-1